Libris Förlag

Välkommen till Libris förlag

Vi ger främst ut böcker med anknytning till kristen tro, men har även utgivning av mer allmän karaktär. Vår breda utgivning omfattar bland annat populär- och fackteologi, andaktsböcker och bibelhandböcker, skönlitteratur, biografier, livsberättelser, populärpsykologi liksom böcker för barn och unga.